De zwaan en de lier – Daniel Warmoeskerken

Alleen Avalons Gilde kan ervoor zorgen dat de bijzondere wezens in Wilgenhove beschermd blijven. Lyra speelt daar een bepalende rol in. Als een oude vijand terugkeert, moet zij strijden voor haar geliefde dorp.

Flaptekst

Starend naar de bomen, kreeg Lyra de absurde sensatie dat iets of iemand terugkeek. Alsof de stilstaande bomen met hun dansende takken opeens iets heel anders waren.

Alleen Avalons Gilde kan de bijzondere wezens in Wilgenhoven beschermen. Vanaf jonge leeftijd leert Lyra dat zij daarin een belangrijke rol heeft te vervullen. Ze leeft voor het dorp, haar man en haar zoon.
Als een oude vijand terugkeert, blijkt Lyra niet alle geheimen van het gilde te kennen. Om te beschermen wat haar lief is, zal ze keuzes moeten maken waar zelfs een leven vol toewijding haar niet op kon voorbereiden.

Leave a Reply