Heen – Mel Hartman

George Borg leidt een simpel leven dat ineens overhoop gegooid wordt. Ze blijkt talenten te bezitten die niemand anders heeft. Kan ze met deze gave uit de voeten? …